kentsel dönüşüm inşaat firmaları için verilen hizmetler

İNŞAAT FİRMALARI İÇİN VERDİĞİMİZ HİZMETLER

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE DAHİL OLMAK İSTEYEN YATIRIMCI VE İNŞAAT FİRMALARI İÇİN

 1. Aşama: Söz vermeden / imza atmadan evvel;
 1. Kentsel dönüşümün güncel bilgiler ile tüm aşamalarını içeren 1 saatlik bir slayt sunumu.
 1. Talep halinde dönüşüme girecek ev sahipleri ile yatırımcı / müteahhit arasındaki toplantıya danışman olarak katılım.
 1. Toplantıdaki ortama, ev sahiplerinin beklenti ve taleplerine göre hukuksal durumun belirlenmesi,yapının ve bulunduğu parselin fiziki durumunun değerlendirilmesi sonucunda projeye teklif vermenin avantaj ve sakıncaları hakkında kentsel dönüşüm firmasına (müteahhit) bilgi verilmesi.
 • Aşama: Yıkım
 • Yıkım taşerona yaptırılacak ise, taşeron ile yapılacak sözleşmenin hazırlanması
 • Yıkıma engel olabilecek hukuki durumlarda danışmanlık ve çözüm önerilerinin sunulması
 • Aşama: Arsa Üzerine Yeni Yapının Yapılması
 • Proje ve eklerinin sözleşmeye uygunluğunun denetimi, yönetim planının hazırlanmasında ve kat irtifakı tesisinde danışmanlık.
 • Kentsel Dönüşüm ile ilgili müteahhit lehinevergi, harç vb. muafiyetlerin tespiti ve danışmanlığı
 • Ev sahipleri ile yapılacak sözleşme müzakerelerindeve sözleşmenin sonuçlandırılmasında danışmanlık verilmesi.
 • Ev sahiplerinin, sözleşme imzalanmasından sonraki aşamalarda ve inşaat esnasındaki muhtemel yenilik, değişiklik, tadilat ve sair taleplerinin, sözleşme ve inşaat hukuku açısından değerlendirilmesi.
 • İnşaat faaliyetinin doğası icabı ortaya çıkabilecek öngörülemeyen sorunlarda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Aşama: İnşaatTamamlandığında
 • Verilen teminatların fiili gerçekleşmeye göre çözülmesi/iadesi konusunda danışmanlık verilmesi.
  • Ev sahipleri tarafından, sözleşmeye göre eksik aksak veya nefaset farkı olduğu iddia edilen hususlarda danışmanlık verilmesi.
  • Sözleşmeye uygun bir şekilde teslim tutanaklarının hazırlanması, yatırımcı veya inşaat firmasının , sözleşme kapsamında usulüne uygun ibrası için hukuki danışmanlık verilmesi.