Kentsel Dönüşüm Arsa ve Ev sahiplerine sunduğumuz hizmetler

ARSA, SİTE ve EV SAHİPLERİNE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

 

 1. Aşama: Riskli Yapı Tespitinden Önce
 • Kentsel dönüşümün güncel bilgiler ile tüm aşamalarını ve ev sahiplerinin haklarını içeren 1 saatlik bir slayt sunumu.
 • Talep halinde dönüşüme girecek yapıdaki ev sahipleri arasındaki toplantıya danışman olarak katılım.
 • Toplantının ardından beklenti ve taleplerin toplanması, hukuksal çerçeveye oturtulması, müstakbel kentsel dönüşüm firması / müteahhite verilecek şekle dönüştürülmesi.
 • Binanın bulunduğu semt, zemin yapısı ve özellikle mevcut hukuki durumu değerlendirilerek kentsel dönüşüm yapılmasının avantajları ve sakıncaları hakkında bilgi verilmesi.
 • Dönüşüme girme konusunda uzlaşma sağlanırsa öncelikle riskli yapı tespiti için seçilecek lisanslı mühendislik firması seçiminde danışmanlık verilmesi.
 1. Aşama: Yıkım

 

 • Yıkımı yapacak inşaat firması seçiminde danışmanlık verilmesi ve sözleşmesinin yapılması.
 • Yıkımın sözleşmeye uygun ifasının hukuki denetimi
 • Yıkımın tamamlanmasının ardından, tapuda cins tashihi ve arsa tapularının alınmasının denetimi.
 1. Aşama: Arsa Üzerine Yeni Yapının Yapılması

 

 • Proje ve eklerinin sözleşmeye uygunluğunun denetimi, inşaat ruhsatının süresinde alınmasının kontrolü, kat irtifakının tesisinde danışmanlık.
 • Kentsel dönüşüm firması ile sözleşme müzakerelerinin yapılmasında ve sözleşmenin sonuçlandırılmasında danışmanlık verilmesi.
 • Müteahhitin imzalanan sözleşmeye uygun davranmasının denetimi, aykırılık halinde gerekli uyarıların yapılması.
 • İnşaat evrelerinin mühendislik hukuku yönünden değerlendirilmesi ve gözetimi.
 1. Aşama: İnşaat Tamamlandığında

 

 • Kat mülkiyet tapularının alınması aşamasına kadar sözleşmenin uygulanmasının denetimi.
 • Alınan teminatların fiili gerçekleşmeye göre çözülmesi / iadesi konusunda danışmanlık verilmesi.
 • Sözleşmeye göre eksik aksak veya nefaset farkı hususlarının değerlendirilmesi ve gereğinin ifası.

Leave a Comment