BİLİŞİM-HUKUKU

                       Evet asıl uzmanlık alanımız İnşaat Hukuku. Ancak mühendislik disiplinin gerektirdiği ve verdiği bilgisayar ve yazılım eğitimleri nedeniyle bilişim hukukunda da çok sayıda eğitim ve tecrübe aldık. Bu tecrübemizi hukuk eğitimimizdeki bilişim hukuku dersleriyle yerli yerine oturttuk.